Le Ngọc Thanh

Le Ngọc Thanh

Lê Ngọc Thanh

Lê Ngọc Thanh là Founder và giảng viên của Trung tâm anh ngữ 4Life | 4Life English Center (e4Life.vn) - Người thực hiện sứ mệnh "Xóa mù, giúp tiếng Anh trở thành Ngôn ngữ thứ 2" tại Việt Nam

Filter by

PROJECTS

0 projects for 0 clients